Jednym ze wskaźników, który może ocenić dochód i jego poziom na przestrzeni lat, jest przeciętne wynagrodzenie, czyli tak zwana norma krajowa. Istnieje wiele opinii na temat średniej krajowej. Niektórzy uważają, że nie odzwierciedla ona rzeczywistości lub jest przeszacowana. Jedno jest pewne. Wartość przeciętnego wynagrodzenia często wzbudza u wielu osób duże emocje. W niniejszym artykule sprawdź, ile wyniesie, o ile wzrośnie oraz na co wpływa przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Wszystkiego dowiesz się z tekstu poniżej!

O ile wzrosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021

Średnie wynagrodzenie w Polsce oblicza Główny Urząd Statystyczny (GUS). Regularnie publikuje on kilka rodzajów danych dotyczących średnich wynagrodzeń w różnych dziedzinach gospodarki, z których najobszerniejszy to średnie płace w gospodarce narodowej.

Nowe przepisy dotyczące całkowitego minimalnego wynagrodzenia zostały uchwalone 15 września (Dz. U. 2020, poz. 1596). Ustawa czeka na wejście w życie od 1 stycznia 2021 r.

Tym samym łączne miesięczne wynagrodzenie wzrośnie o 200 zł w stosunku do roku poprzedniego. Z kolei stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych w przyszłym roku wzrośnie o 1,30 zł. Jak podał rządowy portal premier.gov.pl: do 2021 r. płaca minimalna wyniesie 53,2% prognozy średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 roku. Dodatkowo należy zauważyć, że minimalne wynagrodzenie w Polsce otrzymuje około 1,7 mln Polaków.

Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Ilość pieniędzy, którą ostatecznie otrzymuje pracownik, zależy głównie od rodzaju umowy pracy, która go dotyczy. W przypadku umów o pracę od łącznej kwoty odlicza się: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na fundusz powierniczy. W związku z tym płaca minimalna dla pracowników etatowych w 2021 r. wyniesie około 2060 zł za miesiąc.
Na co wpływa prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie?

Dla zwykłego obywatela średnia krajowa nie jest aż tak ważna. Jednak z punktu widzenia przedsiębiorstw średnia wartość wynagrodzenia wpływa na kilka ważnych czynników.

  1. Średnia krajowa a składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. Jedną z nich jest podstawa ubezpieczenia zdrowotnego, którą muszą opłacić wszyscy przedsiębiorcy uczestniczący w obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Przy określaniu poziomu odniesienia należy wziąć pod uwagę średnie wynagrodzenie, a średnie wynagrodzenie oblicza się za czwarty kwartał roku poprzedzającego rok, w którym ustalono poziom odniesienia.
  2. Średnia krajowa oraz emerytura czy renta W większości przypadków średnia krajowa jest jedynie punktem odniesienia dla statystyk i analiz finansowych; dotyczy to na przykład emerytur i rent. Instytucja wypłacająca te świadczenia, czyli zakład ubezpieczeń społecznych, wylicza stopę zastąpienia, czyli stosunek średniej wysokości emerytury do średniego wynagrodzenia.

Ile wynosi średnie miesięczne wynagrodzenie netto 2021?

Płaca minimalna w 2021 r., jej wartość netto oraz łączna kwota stanowiły w tym roku wyzwanie dla rządu. Jest pomysł, aby liczba ta była zależna od miejsca zamieszkania. Z drugiej strony szalejąca pandemia koronawirusa i walka z ekonomicznymi skutkami tej walki nie mogą zagwarantować pełnego podniesienia płacy minimalnej w 2021 roku. Wielu pracodawców chce, aby pomysł zamarzł.

Ostatecznie rząd zdecydował się podnieść łączną kwotę o 200 zł. Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę wyniesie 2800 zł brutto. Dla większości zatrudnionych jest to mniej więcej 2060 zł na rękę dochodu.

W każdym razie to kompromis, bo zgodnie z poprzednią zapowiedzią, łączna płaca minimalna w 2021 roku miała wynieść 3000 zł. Jednak wraz z wybuchem pandemii większość apelowała władzy, że nie będą w stanie tego celu osiągnąć.

Ważne jest, że premia za staż nie będzie wliczana do płacy minimalnej. Jest to bardzo dobra wiadomość dla wielu pracowników. Jednocześnie zdecydowano o podwyższeniu minimalnej stawki godzinowej za umowy cywilno-prawne z 17 zł brutto do 18,30 złotych. Stawki te mają zapewnić dalszy rozwój gospodarczy Polski, a także stanowią gwarancję finansową dla pracowników, z których wielu musiało w związku z pandemią znaleźć nową pracę lub zmienić branże.

Warto tutaj wspomnieć, że najwyższa średnia pensja przypada w grudniu. Nietrudno zrozumieć dlaczego. W tym miesiącu premie roczne i dodatki wakacyjne są często wypłacane.

Podsumowanie

Krajowe średnie wynagrodzenie całkowite to drugi parametr po minimalnym wynagrodzeniu łącznym, który budzi wiele emocji u pracowników wiele branż w Polsce. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest wyznacznikiem średnich dochodów Polaków w danym okresie. Wskaźnik ten jest obliczany przez Główny Urząd Statystyczny i dotyczy konkretnego miesiąca.

Dlatego GUS co miesiąc publikuje na swojej stronie internetowej informacje o średnich dochodach Polaków w minionym miesiącu. Co to dla nas oznacza? Niewiele, chyba że jesteś przedsiębiorcą. Wtedy dla Ciebie ważne będzie średnie miesięczne wynagrodzenie obliczone dla sektora przedsiębiorstw w IV kwartale. Dzieje się tak, ponieważ od tej wartości zależy podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia.