Poduszka finansowa to element naszych finansów, który przez wiele osób jest lekceważony. Wbrew pozorom rezerwa finansowa jest bardzo ważna, a każda dorosła osoba powinna taką poduszkę posiadać. Niestety z braku wiedzy, środków czy innych przyczyn wiele osób nie gromadzi środków na czarną godzinę i nie potrafi tego zmienić. W tym tekście przedstawiamy zatem dokładnie, czym jest poduszka finansowa, na jakiej zasadzie działa oraz dlaczego warto ją posiadać. Podpowiadamy też jak stworzyć taką poduszkę finansową niezależnie od tego, jakie środki posiadamy.

Czym jest poduszka finansowa?

Poduszka finansowa to suma pieniędzy przeznaczona na zabezpieczenie finansowe. Ma ona służyć w nieprzewidzianych wypadkach oraz być dla nas podporą. Bardzo popularnie poduszkę finansową nazywa się też rezerwą lub sumą na czarną godzinę. Sama poduszka jest jednak świadomym odkładaniem pieniędzy oraz przemyślanym zabezpieczeniem, a nie jedynie odkładaniem sum bez większego zastanawiania się.

Ogólnie wielu specjalistów uznaje, że poduszka finansowa powinna wystarczyć nam na przeżycie ok. 6 ciu miesięcy bez otrzymywania dochodów. Dla każdej osoby suma ta będzie nieco inna. Ogólnie poduszka ma zapewnić nam — kolokwialnie ujmując miękkie lądowanie w razie utraty pracy czy innych negatywnych sytuacji życiowych. Może być ona również mniejsza lub większa, ale taka suma przeważnie pozwala uporać się już z większością nieprzewidzianych problemów.

Aby stworzyć poduszkę finansową, nie musimy zarabiać dużych sum. Może tworzyć ją każda osoba niezależnie od tego, gdzie pracuje, ile zarabia i jakie dochody uzyskuje. Poduszkę finansową należy wykorzystywać tylko i wyłącznie w odpowiednich sytuacjach. Nie można korzystać z niej w celu zaspokojenia bieżących potrzeb jak np. wycieczki czy zakupu nowego sprzętu. Powinna być ona też cały czas dostępna do naszej dyspozycji i gotowa do użycia. Proces tworzenia poduszki finansowej jest najczęściej długi i regularny. Wymaga też świadomych decyzji oraz zarządzania nią w odpowiedni sposób.

Dlaczego warto inwestować w poduszkę finansową?

Posiadanie poduszki finansowej jest korzystne z wielu powodów. Pierwszym z nich jest uzyskanie niezależności i zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi sytuacjami. Występują one w życiu każdego człowieka w mniejszym lub większym stopniu, dlatego warto być przygotowanym na takie sytuacje. Z pewnością w trudnych chwilach nie będziemy musieli prosić nikogo o pomoc, co jest bardzo komfortowym rozwiązaniem.

Nie będziemy musieli również wyszukiwać innych rozwiązań w krótkim czasie, co również przysparza wielu nerwów. Posiadanie poduszki finansowej to przede wszystkim wymierne korzyści. Mogąc załatwić daną sprawę od razu bez czekania, unikniemy przeważnie negatywnych następstw danej sytuacji oraz zapobiegniemy utracie dużych sum pieniędzy. Przykładem może być naprawa samochodu lub leczenie oraz fakt, że gdy nie wykonamy ich od razu, mogą generować dodatkowe straty i koszty. Posiadanie poduszki finansowej daje też bardzo duży komfort psychiczny i podnosi poziom życia, jeśli wiemy, że jesteśmy zabezpieczeni finansowo na każdy przypadek.

Poduszka finansowa w postaci pieniędzy jest uniwersalnym sposobem zapobiegania trudnym sytuacjom. Posiadając pieniądze, możemy za nie łatwo załatwić prawie wszystkie kwestie związane z trudnymi chwilami, niezależnie do tego, jakiej dziedziny życia dotyczą. Mając takie środki, możemy też chronić swoją rodzinę i bliskich, którzy takiej poduszki nie posiadają, co jest dodatkowym argumentem za jej stworzeniem. Samo stworzenie poduszki finansowej, które opisujemy poniżej, nie jest też trudne, czasochłonne czy skomplikowane.

Wymaga jedynie chęci oraz regularności. Bardzo ważnym powodem, dla którego należy posiadać poduszkę finansową, jest fakt, że bez niej możemy ponieść nieodwracalne skutki braku pieniędzy. Nie mogąc załatwić danej sprawy od razu, często będziemy musieli zgodzić się na mniej korzystną nową pracę, zmianę trybu życia czy utratę pewnych możliwości np. związanych z wyjazdem, leczeniem czy innymi aspektami. Brak pieniędzy w niektórych sytuacjach będzie powodował konsekwencje do końca życia, które trudno będzie zmienić w późniejszym terminie.

Jak stworzyć poduszkę finansową?

Stworzenie poduszki finansowej powinniśmy rozpocząć od określenia celu, jaki chcemy osiągnąć. Może być to określenie konkretnej sumy pieniędzy, jaką chcemy posiadać lub określenie, przed czym ma chronić nas taka rezerwa. Drugim krokiem jest stworzenie planu, który pozwoli nam osiągnąć poduszkę finansową. W tym celu należy dokładnie obliczyć jakie sumy miesięcznie będziemy mogli odkładać lub z czego możemy zrezygnować, aby wpłacać środki na naszą poduszkę finansową.

Gdy będziemy wiedzieli jasno jakich sum miesięcznie potrzebujemy na tworzenie rezerwy finansowej, będzie nam ją zdecydowanie łatwiej tworzyć. Dzięki temu nie będziemy odkładali za mało oraz za dużo środków. Jeśli posiadamy nadwyżki finansowe, z którymi nie wiemy co zrobić, warto wykorzystać je na szybkie zbudowanie takiej poduszki a inwestycje czy przyjemności zacząć realizować po stworzeniu finansowej rezerwy.

Jak zarządzać poduszką finansową?

Jeśli posiadamy już poduszkę finansową lub ją tworzymy, należy również zarządzać nią w określony sposób. Z pewnością musimy przechowywać środki z poduszki w różnych miejscach. Zapobiegnie to utracie całego zabezpieczenie np. w przypadku kradzieży czy problemów bankowych. Środki możemy przechowywać w części w domu w gotówce oraz na dwóch niezależnych kontach bankowych w dwóch bankach.

W ten sposób będziemy mieli dostęp do części środków w różnych wersjach — rzeczywistej i wirtualnej. Zgromadzone środki możemy również w części wykorzystywać do ułatwiania sobie prowadzenia finansów osobistych. O ile nie wydamy ich na zakup nowego telefonu, możemy z takiej puli płacić wszystkie rachunki 1 go każdego miesiąca z góry, aby nie oczekiwać już nerwowo na terminy płatności i przypływu pensji, co jest bardzo niekomfortowe.

Następnie zwrócimy jedynie pożyczoną sumę z poduszki i zyskamy wiele komfortu. Poduszka finansowa powinna być również rozwijana po osiągnięciu pewnego celu, który sobie założyliśmy, aby chroniła nas jeszcze bardziej, choć jest to już indywidualna decyzja danej osoby czy woli większe zabezpieczenie finansowe, czy spożytkować nadwyżki w inny sposób.